Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

FABRIK BUTIK

Kerkhoflei 36 – 2980 Zoersel – BELGIE
E-mail: [email protected]
Tel.: +32 479587866
BTW: BE0781421805


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Mini Butik, een venootschap met maatschappelijke zetel te Kerkhoflei 36, 2980 Zoersel, BTW BE0781421805, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mini Butik moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mini Butik aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mini Butik niet. Mini Butik is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mini Butik is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail: [email protected].

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mini Butik. Mini Butik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Een product aankopen doet u door het eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Wanneer u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u inloggen of registreren door uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens in te voeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Wanneer de betaling is uitgevoerd, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is. Van zodra de betaling bevestigd wordt is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

Voor online betalingen werken we samen met MOLLIE als betrouwbare partner. 
Betalen kan via Creditcard, PayPal, iDEAL, Bancontact, Maestro en overschrijving.
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Mini Butik gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Mini Butik is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

VERZENDING
GRATIS VERZENDING IN BELGIË VANAF 100€

Kleine juwelen versturen we op uw eigen risico in een enveloppe tegen een voordelig tarief.

ENVELOPPE (tot 100gr)
België   2,50€
Europa  6,50€

PAKKET (tot 5kg)
België   6,50€
Buurlanden 16,50€ (Nederland-Frankrijk-Luxemburg-Verenigd Koninkrijk)
Europa  32,80€

OTHER COUNTRIES
Please contact us if you want to order bigger products that don't fit into an envelope. We will investigate the best possible shipping cost for you. Send us a mail at welkom@minibutikbe

GROTERE PAKKETTEN (vanaf 5kg)
Transportkosten voor grotere pakketten (vanaf 5kg) zoeken we graag voor je uit. Contacteer ons via welkom@minibutikbe

Duid bij het afsluiten van je winkelmandje de correcte verzendwijze aan. Let op, voor grote pakketten kan de optie 'enveloppe' niet gekozen worden. Wanneer dit wel gebeurt wachten we met het versturen van het pakket totdat de correcte verzendkost betaald wordt.

TRACK & TRACE
We sturen een track & trace code door via mail bij het verzenden van het pakket.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling voor zendingen binnen België. Wanneer het pakket niet afgeleverd kon worden door u afwezigheid laat de postbode een afwezigheidsbericht achter in u brievenbus. U kan dan:

Was je niet thuis toen de postbode je pakje ging leveren? Dan steekt de postbode een afwezigheidsbericht in zijn brievenbus. De bestemmeling kan het pakje dan:

 • ofwel in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt afhalen
 • ofwel aanvragen dat de postbode een tweede keer langskomt: telefonisch (022 01 23 45) of online

Haalt u het pakje niet tijdig af, dan wordt het naar ons terug opgestuurd. Deze extra kost wordt u dan aangerekend. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Mini Butik. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Mini Butik was geboden.

TERUGZENDEN

 1. Stuur een email naar [email protected] en vermeld je ordernummer en de reden van de retour.  
 2. Stuur de artikels terug binnen de 14 dagen na het ontvangen van je bestelling terug naar onderstaand adres. 

MINI BUTIK
Handelslei 102 Bus 02
2980 Zoersel, België

Retourzendingen zijn steeds voor jouw kosten en op jouw verantwoordelijkheid. 

 1. Wanneer wij het retourpakket ontvangen hebben wordt alles nagekeken en betalen we het bedrag van de bestelling binnen 14 kalenderdagen terug. De verzendingskosten worden niet terugbetaald. 
 2. Opgelet, hou rekening met de volgende voorwaarden wanneer je een product wil retourneren:
 • Afgeprijsde artikelen, boeken en goederen met een beperkte houdbaarheid kunnen niet omgeruild of teruggestuurd worden.
 • Enkel onbeschadigde artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen worden teruggenomen.

RUILEN IN ONZE WINKEL KAN OOK
Artikelen aangekocht via de website kunnen geruild worden in de winkel zelf binnen de 7 kalenderdagen, op vertoon van het kassaticket. De retour artikelen worden hier niet terugbetaald. Je kan wel een kadobon ontvangen. Deze is 1 jaar geldig.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Mini Butik.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mini Butik te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Mini Butik.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Mini Butik ([email protected]) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Mini Butik heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Mini Butik, Kerkhoflei 36, 2980 Zoersel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mini Butik zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Mini Butik alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Mini Butik op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Mini Butik wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Mini Butik geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Mini Butik betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Afgeprijsde artikelen
 • De levering van goederen met een beperkte houdbaarheid
 • Boeken en tijdschriften


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Mini Butik ([email protected]) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Mini Butik.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Mini Butik zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mini Butik respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, puntensysteem op klantenkaart, versturen van nieuwsbrieven.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Mini Butik heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Mini Butik.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Mini Butik behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen.


Artikel 14: Eigendomsrecht

Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.